Regulamin sklepu internetowego

www.tatastomatolog.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy tatastomatolog.pl,  będący własnością firmy LePampuch- V. Perovic-Kaczmarek i Michał Kaczmarek, ul. Malinnik 24/16, 58-560 Jelenia Góra zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej: NIP 6112777613 , REGON 366732024
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym tatastomatolog.pl, zwanym dalej Sklepem.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 4. Podane w sklepie ceny są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Prezentowane w sklepie zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.
 3. Zawartość sklepu internetowego tatastomatolog.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 4. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 7 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do www.tatastomatolog.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres:

LePampuch

Ul.Malinnik 24/16

58-560 Jelenia Góra

z dopiskiem „Reklamacja”

 

Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep www.tatastomatolog.pl umożliwia Klientowi poprzez portal składanie zamówień. Sklep ma prawo do odmowy rejestracji Klienta lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Klienta lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient:

–  podał nieprawdziwe dane osobowe,

– dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

– dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 4. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia

 1. Zakupów może dokonywać osoba zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pod adresem kontak@tatastomatolog.pl . Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia telefonicznie.
 4. Przygotowanie wysyłki następuje po:
 5. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – e-mailowe potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta w odpowiedzi na email Sklepu. Jeżeli Sklep nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym lub nie otrzyma mailowego potwierdzenia zakupu w ciągu 5 dni – transakcja zostanie anulowana.
 6. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;
 7. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do klienta wiadomość, na podany adres e-mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 10. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem tatastomatolog@gmail.com
 12. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 14 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 13. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi trasportu. Koszt usługi transportu pokrywa Klient wg cennika.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: a)  przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto  56 1050 1751 1000 0092 3951 6991 LePampuch, ul. Malinnik 24/16, 58-560 Jelenia Góra. W tytule przelewu prosimy podać:  numer zamówienia, imię i nazwisko.
 4. b) Za pobraniem: należność pobiera kurier.
 5. Płatność kartą płatniczą- OPERATOREM KART PŁATNICZYCH JEST PAYPRO SA
  > AGENT ROZLICZENIOWY, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, WPISANY DO
  > REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO
  > PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
  > WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS
  > 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 6. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem tatastomatolog@gmail.com. Koszt transportu, mając na względzie wypadkową ceny, szybkości i pewności dostawy kalkulowany jest indywidualnie.

Dostawa

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów:

a)Kurier – przedpłata na konto,

b)Kurier – za pobraniem. Zamówienie zostaje realizowane po potwierdzeniu e-mailem.

 1. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze, a maksymalnie 14 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizowania zamówienia oraz czas transportu.
 3. tatastomatolog.pl będzie dokładał wszelkich starań, by przesyłka dotarła do Klienta w jak najkrótszym czasie.
 4. Wysyłka zakupionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska. Standardowy czas dostawy 1-3 dni robocze.
 5. Zwrot nie doręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 6. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% wartości dokonanych zakupów.
 7. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana lub nie jest uszkodzona. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości paczki należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić zamówiony towar.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: ul. Malinnik 24/16, 58-560 Jelenia Góra. oraz powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail tatastomatolog@gmail.com Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz informację dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie takiej możliwości sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, dostępny w sklepie.
 5. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 7. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Produkty zakupione w promocji(kupon rabatowy, zakładka promocje) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na inny towar.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
 4. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

 • Instagram

  Instagram has returned invalid data.

  Follow Me!